Šilumos siurbliai oras-oras ir oras-vanduo: ką svarbu žinoti

Šiuolaikiniai šilumos siurbliai oras-oras arba šilumos siurbliai oras-vanduo gali būti veiksmingas ir ekologiškas būdas šildyti savo namus. Nors abu minėtų šilumos siurblių tipai yra priskiriami oro šilumos siurbliams ir išgauna šilumą iš lauko oro, kad ją būtų galima naudoti patalpose, pagrindiniai jų skirtumai yra susiję su vidiniais komponentais, kurie yra sujungti su kiekviena oras-oras arba oras-vanduo sistema, ir su tuo, kaip jie išskiria šilumą į namus.

Šilumos siurbliai oras-oras patalpas šildo tiekdami pašildytą orą per ortakius tam tikrose patalpose arba aplink namą. Šilumos siurbliai oras-vanduo sujungiami su patalpų centrinio šildymo sistemomis, naudojančiomis tokią įrangą kaip radiatoriai ir grindų šildymas. Šilumos siurbliai oras-vanduo taip pat gali būti veiksmingiau naudojami ne tik šildymui, bet ir vėsinimui, o šilumos siurbliai oras-vanduo taip pat gali tiekti karštą buitinį vandenį be atskiros sistemos.

Priklausomai nuo vietovės, naudojant šilumos siurblį oras-vanduo arba oras-vanduo, gali būti labiau linkstama prie vieno tipo sistemos. Pavyzdžiui, gyvenant švelnesnio klimato šalyje, gali būti tinkamesnis oras-vanduo sistemos įrengimas.

Šie du šilumos siurblių tipai naudoja tą patį veikimo principą, tačiau gali skirtis kaina ir įrengimo paprastumu. Taigi, siūlome jums skaityti toliau ir sužinoti daugiau apie šių dviejų sistemų panašumus ir skirtumus, įskaitant kiekvienos iš jų privalumus ir trūkumus.

Šilumos siurbliai oras-oras ir oras-vanduo

Šilumos siurblių oras-oras ir oras-vanduo sistemos veikia tais pačiais šilumos išgavimo principais, tačiau skiriasi šilumos išleidimo į namus būdas.

Šilumos siurblio oras-vanduo sistema:

  • Šiluma iš lauko oro išgaunama taip pat, kaip ir sistemoje oras-oras.
  • Šiluma šaltnešiu vamzdynuose perduodama į patalpose esantį buferinį rezervuarą, iš kurio šiluma atiduodama į vandens pagrindu veikiančią centrinio šildymo sistemą.
  • Pašildytas vanduo cirkuliuoja namuose per centrinio šildymo sistemą.
  • Šiluma į namus patenka per vandens aparatus, tokius kaip radiatoriai ir grindų šildymas.
  • Karšto vandens akumuliacinė talpykla gali būti naudojama šilumos siurblio oras-vanduo sistemoje karštam vandeniui kaupti ir tiekti į namus, į čiaupus, dušą ir kt.

Šilumos siurblio oras-oras sistema:

  • Šiluma iš lauko oro išgaunama taip pat, kaip ir sistemoje oras-vanduo.
  • Šiluma perduodama patalpose per šaldymo agentą vamzdžiuose (bekanalė sistema) arba per šildomą orą, einantį ortakių tinklu (kanalinė sistema).
  • Naudojant bekanalę sistemą, atskiroms patalpoms šildyti galima naudoti vieną ar daugiau atskirų patalpų oro ruošimo įrenginių. Naudojant ortakinę sistemą, centrinis oro tvarkymo įrenginys orą įkaitintą orą per ortakių tinklą paskleis po namus į visus kambarius. Šis centrinis oro tvarkymo įrenginys gali būti patalpoje arba lauke.
  • Šiluma į namus patenka per oro šildymo aparatus, pavyzdžiui, oro tvarkymo įrenginius, kuriuose patalpų oras pučiamas per šaldymo agentą, kad būtų pašildytas ir išstumtas į patalpą.
  • Šilumos siurblio oras-oras sistema paprastai gali būti naudojama ir vėsinimo tikslais, kai procesas vyksta atvirkštine tvarka ir šiluma ištraukiama iš namų viduje esančio oro, todėl patalpų oro temperatūra sumažinama ir iš esmės vėsinama.

Tiek oras-vanduo, tiek oras-vanduo vidaus sistemose yra lauko šilumos siurblio įrenginys.

Kaip veikia oras-oras šilumos siurblys?

Namo viduje kaip oras-oras sistemos dalis yra vienas ar daugiau oro tvarkymo įrenginių, kurie gali būti panašūs į buitinius oro kondicionierius. Panašiai kaip ir išoriniame šilumos siurblio įrenginyje, oro tvarkymo įrenginio viduje esantis ventiliatorius pučia orą per vamzdžius, kuriuose yra šaldymo agentas. Šiluma iš šaldymo agento perduodama į įrenginį tekančiam orui, todėl į patalpą tiekiamas šiltesnis oras.

Vidaus oro tvarkymo įrenginiai gali būti vadinami kondensatoriumi arba vidaus šilumokaičiu kaip bendros oro šilumos siurblio sistemos dalis. Šis šilumos atidavimo į cirkuliuojantį patalpų orą procesas ilgainiui padidina temperatūrą namuose. Šiltesniam orui iš šilumos siurblio paskirstyti į skirtingas namo patalpas gali būti naudojami ortakiai. Ortakiai – tai vamzdynų sistema, paprastai optimizuota taip, kad kuo labiau sumažintų šilumos nuostolius perduodant orą per namą.

Oras-oras: vėsinimo režimas

Šilumos siurblių oras-oras sistemos gali ne tik šildyti, bet ir vėsinti. Sistema oras-oras tai pasiekia veikdama atvirkštine tvarka ir išgaudama šilumą iš namo vidaus bei išstumdama ją į išorę. Vidinis oro ruošimo įrenginys ventiliatoriumi verčia patalpų orą per įrenginiuose esančius vidinius ritinius, kuriais teka šaldymo agentas. Šaldymo agentas sugeria šilumą (panašiai kaip šildymo režimu tai darytų išorinis šilumos siurblio įrenginys) ir perduoda šią šilumą išoriniam šilumos siurblio įrenginiui, kad ji būtų išleista į lauko orą.

Kaip veikia oras-vanduo šilumos siurblys?

Šilumos siurblio oras-vanduo sistemoje šaltnešis naudojamas sugerti šilumą iš lauko oro taip pat, kaip ir šilumos siurbliuose oras-vanduo. Šiluma iš aplinkos oro už namo ribų perduodama šaldymo agentui ir pakelia jo temperatūrą. Tada šaldymo skysčio slėgis ir temperatūra dar labiau padidinami jį suspaudžiant.

Sistemoje oras-vanduo įkaitęs šaldymo agentas praeina pro vieną ar daugiau vandens rezervuarų, kur šiluma perduodama vandeniui, kuris naudojamas centriniam šildymui ir (arba) buitiniam karštam vandeniui ruošti. Šie vidaus vandens rezervuarai gali būti vadinami kondensatoriumi arba vidaus šilumokaičiu, kuris yra bendros oro šilumos siurblio sistemos dalis.

Centrinio šildymo rezervuaro viduje esantis pašildytas vanduo vėliau naudojamas šilumai išleisti po namus radiatorių ir (arba) grindų šildymo būdu, kai vanduo stumdomas po namus kaip vandens pagrindu veikiančio centrinio šildymo tinklo dalis.

Radiatoriuje karštas vanduo teka per metalinį laidininką, veikiamą patalpos oro. Dėl didelio metalo laidumo maksimaliai padidėja šilumos srautas iš vandens į radiatorių supantį orą. Grindinio šildymo sistemoje karštas vanduo teka vamzdžių tinklu po grindimis ir šildo patalpą iš apačios.

Be centrinio šildymo, oras-vanduo šilumos siurblio sistema gali būti naudojama ir karštam vandeniui ruošti, kai šiluma iš šilumos siurblio taip pat tiekiama į didesnę karšto vandens talpyklą, kad būtų galima ją naudoti visuose namuose – čiaupuose, dušuose ir kt. Rezervuare laikomas karštas vanduo, o šilumos siurblys naudojamas šio vandens temperatūrai pagal poreikį pakelti. Karšto vandens rezervuaras leidžia tiekti karštą vandenį pagal poreikį visuose namuose.

Abiejų tipų šilumos siurbliai yra energetiškai efektyvūs

Efektyvumo koeficientas

Šilumos siurblių oras-vanduo ir oras-vanduo energinį efektyvumą galima parodyti naudojant tokius rodiklius kaip naudingumo koeficientas (COP). COP parodo visos pagamintos šiluminės energijos ir visos gamybai sunaudotos elektros energijos santykį. Jei 3 vienetams šiluminės energijos pagaminti sunaudojami 3 vienetai elektros energijos, COP yra lygus 1. Kuo didesnis COP, tuo geresnis šildymo sistemos našumas ir tuo ji yra energetiškai efektyvesnė.

Oras-vanduo ir oras-vanduo šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai oras-oras ir oras-vanduo veikia taip pat, išgaudami šilumą iš lauko oro, tačiau skiriasi jų priemonės, skirtos šilumai paskirstyti namo viduje.

Sistemoje oras-oras patalpos šildomos šiltu oru. Tai gali būti daroma naudojant centrinį oro ruošimo įrenginį, kuris naudojamas kartu su ortakiais šildomam orui judėti po namus, arba naudojant vieną ar kelis oro ruošimo įrenginius, skirtus atskiriems kambariams ar patalpoms.

Paprastai oras-vanduo sistemą galima naudoti ir vėsinimui, ir šildymui be jokių papildomų įrengimo reikalavimų, tačiau karštam vandeniui ruošti reikės atskiros sistemos. Sistemoje oras-vanduo centrinis šildymas užtikrinamas judant pašildytam vandeniui po namus. Šiluma tiekiama centrinio šildymo vamzdynais kartu su radiatoriais ir (arba) grindimis.

Šilumos siurbliai oras-vanduo taip pat gali būti naudojami buitiniam karštam vandeniui ruošti, jei naudojami kartu su atitinkamu karšto vandens rezervuaru, tačiau paprastai jie negali būti naudojami vėsinimui, nebent būtų įrengti kartu su papildoma įranga. Abiejų tipų šilumos siurbliai turi privalumų ir trūkumų, o geriausias šilumos siurblys jums bus parinktas atsižvelgiant į jūsų situaciją ir unikalius poreikius.

Šilumos siurblių oras-oras ir oras-vanduo pasirinkimas

Jau susipažinote su šilumos siurblių oras-pras ir oras-vanduo veikimo principais ir jų privalumais. Todėl akivaizdu, kad dabar atėjo metas pagalvoti ir apie jo įsigijimą. Laimei, šiuolaikinėje rinkoje yra siūlomas labai platus šių įrenginių asortimentas, iš kurio galima pasirinkti. Kita vertus, jei iki šiol tokiais įrenginiais jūs nesidomėjote ir tik dabar pradėjote galvoti apie šilumos siurblio įsigijimą, turbūt turite ir nemažai klausimų, susijusių su tuo, kaip galėtumėte jį išsirinkti.

Taigi, visų pirma jums reikėtų pagalvoti apie savo konkrečius lūkesčius ir norimą pasiekti rezultatą. Nuo to gali labai tiesiogiai priklausyti ir galutinis rezultatas, t.y. atitinkamo šilumos siurblio oras-oras arba oras-vanduo pasirinkimas.

Žinoma, pradžioje nereikėtų pamiršti nustatyti ir savo biudžetą, kadangi tai turės įtakos jūsų pasirinkimui. Kadangi šiuolaikinėje rinkoje yra labai daug skirtingų šilumos siurblių ir jais prekiaujančių įmonių, visiškai suprantama, kad gali būti ir didelis kainų skirtumas. Kaip bebūtų, kai yra tiek daug skirtingų pardavėjų, atsiveria daug geresnės galimybės pasirinkti šilumos siurblį, kurio kainos ir kokybės santykis būtų optimaliausias ir geriausiai atitinkantis jūsų numatytą biudžetą.

Kai jau žinosite, kokie yra jūsų keliami pagrindiniai reikalavimai ir koks yra jūsų biudžetas, ateis metas imtis praktinių šilumos siurblio oras-oras arba oras-vanduo paieškų. Laimei, tai padaryti jums neturėtų būti labai sudėtinga, kadangi šiandien kiekvienas iš mūsų galime naudotis internetu ir apsilankyti specializuotose e. parduotuvėse, kurios prekiauja plačiu šilumos siurblių asortimentu.

Surasti tokia produkcija prekiaujančias e. parduotuves bus labai nesudėtinga, jei nepamiršite pasinaudoti internetine paieška, joje suformuodami savo tikslinę užklausą, pvz., „šilumos siurbliai oras-oras“ arba „šilumos siurbliai oras-vanduo“. To visiškai pakaks, kad vos per kelias akimirkas galėtumėte surasti specializuotas e. parduotuves.

Ir nors suprantama, kad tokių įrenginių galima ieškoti tradiciniu būdu, lankantis fizinėse parduotuvėse, vis dėlto internetu jų paiešką atlikti yra daug patogiau, lengviau ir greičiau. Vietoje to, kad veltui eikvotumėte savo brangų laiką, galite vos kelių mygtukų paspaudimu surasti e. parduotuvę ir joje apsilankius peržiūrėti siūlomą šilumos siurblių asortimentą.

Taip pat, šių įrenginių ieškodami internetu, jūs galėsite daug efektyviau išsirinkti jums geriausiai tinkantį šilumos siurblį, nes turėsite puikią galimybę greitai palyginti skirtingus jų modelius, atsižvelgiant į daug skirtingų parametrų. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie šilumos siurblių oras-oras arba oras-vanduo kainas. Naudodamiesi prekių palyginimo ir filtravimo sistemomis, veikiančiomis bene kiekvienoje šiuolaikinėje e. parduotuvėje, reikšmingai sutrumpinsite savo paieškų laiką ir galiausiai galėsite įsigyti jūsų poreikius geriausiai atitinkantį įrenginį.

Parašykite komentarą